Pomoc - Test prędkości łącza

Narzędzie Test prędkości łącza daje Ci możliwość przetestowania podstawowych parametrów Twojego połączenia sieciowego - prędkości pobierania danych (download), prędkości wysyłania danych (upload) oraz opóźnienia (ping).Obsługa

  • W celu uruchomienia procesu testowania Internetu naciśnij po prostu na przycisk START.
  • Podstawową jednostką pomiaru dla testów pobierania (download) i wysyłania (upload) jest megabit na sekundę (Mbps). Opóźnienie (ping) mierzone jest w milisekundach.
  • Naciśnięcie na przycisk w prawym dolnym rogu testera powoduje wyłączenie efektów graficznych. Warto skorzystać z tej opcji na starszych komputerach, gdyż animacje mogą mieć wpływ na wyniki testów prędkości.