Pomoc - Raportowanie błędów

Moduł Raportowanie błędów usprawnia proces komunikacji między użytkownikami pakietu Przyspiesz.pl a zespołem odpowiedzialnym za udoskonalanie dostępnych funkcji.

Obsługa

  • W celu wysłania raportu na temat zauważonych błędów w programie Przyspiesz.pl lub wbudowanych narzędziach, wypełnij pole Adres kontaktowy, a w polu Komentarz postaraj się dokładnie opisać w jakiej sytuacji wystąpił problem i czym się on objawiał (wyświetlone komunikaty, ostrzeżenia). Jeśli Twój raport jest gotowy, naciśnij na przycisk "Wyślij".
  • Opcja "Anuluj" przerywa proces wysyłania raportu.

Nieudane wysyłanie

Jeśli wysyłanie raportu zakończy się niepowodzeniem lub uznasz, że Twój problem wymaga dokładniejszej analizy, skontaktuj się z nami.