Pomoc - Menedżer procesów

Moduł Menedżer procesów pozwala na zarządzanie procesami działającymi w obrębie systemu operacyjnego. Opcje znajdujące się na pasku narzędzi pozwalają na szybkie zamknięcie uciążliwych i obciążających komputer aplikacji.

Obsługa

 • W celu pobrania informacji o aktywnych procesach, naciśnij na przycisk "Szukaj". Po kilku sekundach lista zapełni się.
 • Na liście znajdziesz podstawowe dane na temat procesów: nazwę, lokalizację, obciążenie pamięci, liczbę wątków, nazwę użytkownika, typ (32-bitowy lub 64-bitowy), PID (identyfikator procesu).
 • W dolnej części okna wyświetla się liczba wszystkich zidentyfikowanych procesów.
 • Opcja "Zamknij proces(y)"  wywołuje funkcje odpowiedzialną za zamykanie zaznaczonych procesów. Możesz wybrać więcej niż jeden proces.
 • Opcja "Zamknij zabij(y)"  powoduje natychmiastowe wyłączenie zaznaczonych procesów. Możesz wybrać więcej niż jeden proces.
 • Jeśli chcesz zachować zawartość listy na dysku twardym, naciśnij na przycisk "Eksportuj", wybierz preferowany format (TXT, CSV, HTML), a następnie zapisz plik za pomocą standardowego okna dialogowego.
 • Sortowanie danych w oknie modułu jest dostępne po kliknięciu w nagłówek kolumny. Przykład: jeśli chcesz posortować listę procesów według ilości pracujących w ich obrębie wątków, naciśnij na nagłówek kolumny (tekst "Liczba wątków"). Kolejne kliknięcie powoduje odwrócenie kolejności sortowania (z malejącego na rosnący). Domyślnie wszystkie wpisy są ułożone według atrybutu "Nazwa".
 • Dwukrotne kliknięcie myszy na dowolny element listy powoduje wyświetlenie okna ze szczegółowymi informacjami.


Menu kontekstowe

Menu kontekstowe jest dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszy na dowolny wpis na liście.

 • Szczegóły - wyświetla okno z właściwościami wybranego procesu.
 • Oceń - menu pozwala na oznaczenie procesu jako bezpieczny/niebezpieczny. Ocena pozwoli innym użytkownikom na łatwiejsze określenie, które komponenty mogą sprawiać problemy na komputerze.
 • Zamknij proces - podejmuje próbę zamknięcia procesu.
 • Zabij proces - natychmiastowo kończy działanie procesu.
 • Kopiuj - menu umożliwiające skopiowanie do schowka systemowego potrzebnych informacji.
 • Otwórz lokalizację - wyświetla w Eksploratorze Windows folder, w którym znajduje się wybrany proces.
 • Znajdź w Internecie - pozwala na znalezienie dokładniejszych informacji w wyszukiwarce Google.


Oznaczenia procesów

Proces z tym oznaczeniem jest bezpieczny - sugerowane jest pozostawienie go bez zmian.

Ostrzeżenie. Proces posiada wątpliwą reputację lub z innych względów jego użytkowanie może być niebezpieczne.

Proces z tym oznaczeniem może być groźny dla Twojego komputera! W większości przypadków rekomendowane jest zamknięcie lub zabicie procesu.

Brak informacji. Do tej pory nie zgromadzono żadnych danych na temat bezpieczeństwa i przydatności procesu.

Brak dostępu do danych. Uruchom ponownie moduł, gdy będziesz połączony do Internetu.

Szczegóły o bezpieczeństwie i przydatności

W oknie ze szczegółowymi informacjami znajdziesz dodatkowe dane na temat wybranego procesu. Warto zwrócić uwagę na pola "Ocena bezpieczeństwa" i "Ocena przydatności". Czym większa liczba gwiazdek tym większe są przydatność i bezpieczeństwo procesu. Po najechaniu kursorem myszy na pola z gwiazdkami możesz zapoznać się ze statystykami ocen innych użytkowników.