Pomoc - Optymalizacje rejestru systemowego

Moduł Optymalizacje rejestru systemowego umożliwia poprawienie działania systemu Windows w kilku istotnych aspektach. Więcej informacji o efektach optymalizacji znajdziesz na dedykowanej podstronie.Obsługa

 • Zawartość okna zostanie uzupełniona po uruchomieniu skanowania z poziomu głównego okna aplikacji.
 • Opcje "Zaznacz wszystko" i "Odznacz wszystko" pozwalają na błyskawiczne zaznaczenie/odznaczenie zawartości wszystkich list.
 • Na listach znajdziesz podstawowe dane na temat dostępnych poprawek: nazwę, wartość przed optymalizacją (obecną), wartość po optymalizacji (sugerowaną).
 • Okno zostało podzielone na cztery kategorie: Parametry systemu, Konfiguracja karty graficznej, Ustawienia połączenia sieciowego, Właściwości aplikacji. Możesz pokazać zawartość wybranej listy, klikając na jej nagłówek.
 • W nawiasach obok nazwy wyświetla się liczba wszystkich zidentyfikowanych poprawek z danej kategorii.
 • Sortowanie danych w oknie modułu jest dostępne po kliknięciu w nagłówek kolumny. Przykład: jeśli chcesz posortować listę według wartości sugerowanych, naciśnij na nagłówek kolumny (tekst "Po optymalizacji"). Kolejne kliknięcie powoduje odwrócenie kolejności sortowania (z malejącego na rosnący). Domyślnie wszystkie wpisy są ułożone według atrybutu "Nazwa".
 • Dwukrotne kliknięcie myszy na dowolny element listy powoduje wyświetlenie okna ze szczegółowymi informacjami. Podobny efekt ma miejsce po naciśnięciu na przycisk "Informacje" na pasku narzędziowym.
 • Jeśli chcesz wykluczyć wybrane poprawki, skorzystaj z mechanizmu filtrów. W tym celu naciśnij prawym przyciskiem myszy na wpis znajdujący się na liście, a następnie wybierz opcję z menu "Dodaj filtr".


Menu kontekstowe

Menu kontekstowe jest dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszy na dowolny wpis na liście.

 • Szczegóły - wyświetla okno z właściwościami wybranej wartości rejestru.
 • Kopiuj - menu umożliwiające skopiowanie do schowka systemowego potrzebnych informacji.
 • Dodaj filtr - menu pozwala na zdefiniowanie wykluczeń (filtrów) dla zadanych wartości  i kluczy rejestru.