Pomoc - Aktualizacja

Moduł Aktualizacja pozwala użytkownikowi na bezobsługowe pobieranie najnowszej wersji programu Przyspiesz.pl i powiązanych z nim dodatkowych narzędzi. Dzięki temu unikamy konieczności korzystania z instalatora i ponownego konfigurowania dostępnych funkcji.

Obsługa

  • W przypadku pojawienia się nowej wersji programu zostaniesz poinformowany komunikatem o treści "Wykryto nową wersję programu. Czy na pewno chcesz ją teraz pobrać?". Po wybraniu opcji "Tak" uruchomiony zostanie proces pobierania nowej wersji.
  • Opcja aktualizacji znajdująca się w menu Narzędzia również spowoduje pobranie najnowszej dostępnej wersji programu Przyspiesz.pl.

Nieudana aktualizacja

W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu, spróbuj dokonać aktualizacji w późniejszym czasie, gdyż mogły wystąpić tymczasowe problemy związane z dostępem do Internetu lub działaniem naszych serwerów. Jeśli problem będzie się powtarzał, pobierz instalator i zainstaluj aplikację Przyspiesz.pl w dotychczasowej lokalizacji.