Historia zmian

+ dodane funkcje
- usunięte funkcje
# poprawki w błędach
* inne

Wersja 3.2.1.0:

+ dodana opcja anulowania skanowania za pomocą przycisku ESC w oknach,
# poprawki wizualne,
* usprawniona współpraca z systemem Windows 10.

Wersja 3.2.0.0:

# poprawki w zauważonych błędach,
* usprawnione działanie w systemie Windows 10.

Wersja 3.1.2.0:

# poprawki w procesie uruchamiania i aktualizowania aplikacji,
* zmiany wizualne (modyfikacja komunikatów w oknach).

Wersja 3.1.1.0:

# poprawki związane z blokadą wyświetlania wielu instancji programu Przyspiesz.pl oraz modułów Historia Przeglądarek i Dopalacz,
# poprawki w interfejsie modułów Historia Przeglądarek i Aktualizacja.

Wersja 3.1.0.0:

# poprawki pod kątem wyświetlania aplikacji na mniejszych ekranach,
* inne zmiany wizualne.

Wersja 3.0.1.0:

# poprawki w interfejsie aplikacji,
# poprawione działanie modułu aktualizacji.

Wersja 3.0.0.0:

* odświeżony interfejs użytkownika,
* zwiększona kompatybilność z systemami Windows 8 i Windows 8.1,
* poprawki w obsłudze systemu kodowania Unicode,
* poprawiona obsługa nośników wymiennych (np. kluczy USB),
* usprawniona zgodność z systemami 64-bitowymi,
* zwiększona dokładność przeszukiwania w modułach: Pliki, Przeglądarki, Rejestr,
* uproszczony proces przywracania kopii zapasowych,
* usprawnione skanowanie i naprawianie komputera,
* dokładniejsze obliczanie rozmiaru plików, folderów oraz wykorzystania pamięci przez procesy,
* ujednolicone nazewnictwo w modułach,
* rozbudowanie skrótów klawiaturowych,
* usprawniony proces otwierania lokalizacji plików i folderów w Eksploratorze Windows,
* rozbudowane możliwości kopiowania danych do schowka systemowego,
* usprawnione zarządzanie filtrami,
* zintegrowana rozbudowana dokumentacja,
# poprawione zaokrąglanie i przyspieszone obliczanie informacji o procesorze,
# poprawki w działaniu modułu Raportowanie błędów,
# poprawki w działaniu modułu Autostart,
# poprawki w działaniu modułów Historia przeglądarek i Dopalacz (integracja z filtrami, zwiększona dokładność analizowania),
+ integracja z przeglądarką Opera w wersjach opartych na silniku Webkit,
+ dodany moduł Uszkodzone skróty,
+ dodany moduł Menedżer oprogramowania,
+ dodany moduł Menedżer procesów,
+ dodany moduł Wyszukiwanie dużych plików,
+ dodany moduł Rozwiąż typowe problemy,
+ dodany moduł Dodatki do przeglądarek,
+ dodany moduł Przywróć ustawienia przeglądarek,
+ dodana możliwość eksportowania danych do jednego z trzech formatów (HTML, CSV, TXT),
+ dodane okno wyświetlające szczegółowe informacje na temat wybranych wpisów,
# poprawione sortowanie danych,
# optymalizacje w szybkości działania aplikacji,
# i wiele innych.

Wersja 2.3.1.0:

# aktualizacja w Historii Przeglądarek - wyeliminowany problem z usuwaniem i przeszukiwaniem historii w krytycznych sytuacjach,
+ zestaw nowych filtrów dla Historii Przeglądarek.

Wersja 2.3.0.0:

# drobne poprawki w działaniu okna raportów,
+ dodana możliwość definiowania wykluczeń dla: plików, folderów, rozszerzeń, ścieżek (we wszystkich modułach skanujących) oraz optymalizacji systemu,
# drobne optymalizacje.

Wersja 2.2.3.0:

# przebudowane działanie modułu raportowania błędów.

Wersja 2.2.2.0:

# poprawione parametry modułu optymalizacji systemu.
 
Wersja 2.2.1.0:
 
* nowa wersja modułu aktualizacji,
# poprawione przenoszenie okna w Historii Przeglądarek.
 

Wersja 2.2.0.0:

* zgodność z Windows 8,
* poprawki w bazie optymalizacji,
* zmiana nawigacji w narzędziach,
* zmiana domyślnego katalogu instalacji na Program Files,
# poprawki w tworzeniu i sprawdzaniu katalogów,
# załatany błąd związany z sortowaniem list,
# poprawki kosmetyczne,
# poprawiony problem z przeterminowanym kodem,
# poprawki w Doplaczu (zmiana stylu Windows na mniej obciążający zasoby sprzętowe),
+ szczegółowe informacje o przeprowadzanych optymalizacjach,
+ obsługa programu partnerskiego,
+ nowe narzędzie Historia Przeglądarek,
+ nowe narzędzie Raportowanie Błędów,
+ odnośniki do narzędzi systemowych (informacje o systemie, zarządzanie energią, zarządzanie komputerem, zapora sieciowa, opcje indeksowania, monitor zasobów, oprogramowanie),
- wyłączona możliwość rezygnacji z tworzenia kopii zapasowej.

Wersja 2.1.5.0:

# poprawione skalowanie okien.

Wersja 2.1.4.0:

- wyłączone usuwanie wpisów związanych z historią (przeglądarki internetowe, ostatnie dokumenty).

Wersja 2.1.3.0:

# poprawki kosmetyczne.

Wersja 2.1.2.0:

* dodane efekty typu hover w głównym oknie aplikacji,
# poprawiony błąd związany z przeglądaniem list.

Wersja 2.1.1.0:

# usprawnienia w procesie rejestracji (zapisywanie danych do rejestru).

Wersja 2.1.0.0:

* kosmetyka (kursory, wyświetlanie tekstu, numer wersji w głównym oknie),
# poprawki w wyświetlaniu postępu i statusów dotyczących ilości znalezionych błędów,
# naprawiony problem z obsługą zewnętrznych napędów (FileExists/DirectoryExists),
# usprawnienia w sortowaniu list (wartości numeryczne),
# poprawione wyłączanie przeglądarek podczas skanowania,
# usprawnione funkcje testujące użycie plików,
# poprawione działanie na skrótach autostartu,
+ nowe narzędzie Dopalacz,
+ dodany ekran ładowania (splash screen),
+ szczegółowe informacje na temat podzespołów komputera,
+ informacje na temat działania modułów i komunikaty ostrzegawcze,
- usunięte wyświetlanie ikon na liście AutoStart.

Wersja 2.0.0.0:

* zmiana środowiska programistycznego dla aplikacji,
* nowy interfejs,
* nowe narzędzia (między innymi moduły AutoStart i Kopie Zapasowe),
* szybsze działanie,
* poprawki w zauważonych błędach.

Wersje od 1.0.0.0 do 2.0.0.0:

# poprawki błędów,
* zmiany dotyczące interfejsu.

Wersja 1.0.0.0:

* pierwsza opublikowana wersja.