Czyszczenie rejestru

Rejestr jest swoistą bazą danych, przechowującą informacje o konfiguracji systemu operacyjnego, usług i oprogramowania. Niektóre aplikacje po usunięciu bądź deinstalacji zostawiają w nim ślady, w postaci nieaktywnych wartości i kluczy. Program PRZYSPIESZ.PL wykrywa nieaktualne wpisy, wyświetlając je na czytelnej liście. Użytkownik może zoptymalizować w ten sposób ilość informacji przechowywanych w rejestrze, zwiększając jednocześnie ogólną wydajność systemu.