Test aktywacji programu

Jeśli widzisz tę stronę w przeglądarce uruchomionej na komputerze, na którym próbujesz aktywować program Przyspiesz.pl i w dalszym ciągu nie możesz dokonać aktywacji - wyłącz zaporę sieciową (firewall) oraz program antywirusowy na czas aktywacji.

Jeśli w dalszym ciągu masz problem z aktywacją skontaktuj się z nami.